Skicka länk till app

קריית ההדרכה


4.0 ( 4720 ratings )
Utbildning Böcker
Utvecklare: Government of Israel - Ministry of Defense
Gratis

אפליקציית קריית ההדרכה של צה"ל בנגב, כל המידע הנחוץ לחייל המשרת בקריית ההדרכה